Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra

Contacte

Federació Andorrana de Muntanyisme
C/ Narciso Yepes
Centre de tecnificació esportiva
AD300 Ordino 

info@comapedrosaandorra.com

(+376) 890384

Política de Privacitat 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea i delegat de protecció de dades:

 • a) Responsable del tractament: ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U. (en endavant, “EMAP”) domiciliada a l’Edifici El Planell situat al poble de Pal, La Massana (Principat d’Andorra), i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 11164.
 • b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè es troba a la Unió Europea, l’informem que els nostre representant a la Unió Europea es la societat Compliance Gap Mitigation, S.L., domiciliada a C/ Ferraz, 28 – 2º Izquierda, 28008 Madrid (Espanya), la qual vostè pot contactar mitjançant els números de telèfon +34 91 758 94 41 o +34 91 548 27 01 i l’adreça de correu electrònic EMAP@compliancegapmitigation.com.
 • c) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades d’EMAP mitjançant el número de telèfon +376 683086 i l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com.

 

2.- Menors i dades de tercers:

El contacte i la sol·licitud per participar com a voluntari amb motiu de l’esdeveniment “COMAPEDROSA ANDORRA WORLD CHAMPIONSHIP 2021” organitzat per EMAP, mitjançant aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors de 18 anys. Per tant, si subministra les seves dades personals a través d’aquest web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. Si EMAP comprova que, en contra d’allò que estableix aquesta política, les dades personals les ha subministrat un menor de 18 anys, les dades s’eliminen immediatament.

No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers que no són de l’interessat. Això no obstant, si per dur a terme la sol·licitud que justifica el subministrament de les dades personals és imprescindible facilitar-les d’aquesta manera, la persona que ho fa assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

Si, per poder efectuar degudament una sol·licitud, ha de facilitar dades personals de menors de 18 anys, haurà de garantir a EMAP que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, i que alhora atorga el consentiment exprés per al tractament d’aquestes. En aquest cas, haurà d’acreditar el parentiu o la tutela amb l’aportació d’un document oficial com, per exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

 

3.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, EMAP l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a EMAP passarà a formar part del fitxer Voluntaris-Comapedrosa-World-Championship-2021 titularitat d’EMAP degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

 

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

EMAP tractarà les seves dades personals exclusivament amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de voluntari per a l’esdeveniment “COMAPEDROSA ANDORRA WORLD CHAMPIONSHIP 2021” que tindrà lloc de l’1 al 6 de març a les instal·lacions de Pal Arinsal;

EMAP l’informa que no pren decisions automatitzades amb les seves dades personals.

 

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Consentiment informat que vostè manifesta al clicar el botó enviar el formulari que EMAP posa a la seva disposició per fer-se voluntari a l’esdeveniment “COMAPEDROSA ANDORRA WORLD CHAMPIONSHIP 2021”. El subministrament de les seves dades personals mitjançant aquest formulari és, per tant, voluntari, si be en cas de no facilitar les dades personals no podria donar-se curs a la seva sol·licitud.

 

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat con la legislació aplicable.

 

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

 • a) Proveïdores de serveis d’EMAP que hagin de processar les seves dades personals en relació amb l’esmentada finalitat, el que realitzaran segons les instruccions d’EMAP i de conformitat amb aquesta política de privadesa;
 • b) Tercers que no tinguin relació amb EMAP, si aquests identifiquen, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;
 • c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2.- EMAP i el seus proveïdors no transfereixen dades personals a països que no estén adequats a l’RGPD.

 

6.-  Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD i els reglaments que la desenvolupen, EMAP l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i/o supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com.

D’altra banda, de conformitat amb l’RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:

 • dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat dels dades, dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i
 • dret a interposar una reclamació front una autoritat de control de l’àmbit de la Unión Europea en matèria de protecció de dades;

En aquest cas, vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i firmada a les adreças de correu electrònic EMAP@compliancegapmitigation.com i dpo_pa@vallnord.com.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

 

7.- Seguretat:

EMAP li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal uso, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 

8.- Canvis en la Informació Addicional:

Aquesta Informació està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les quals EMAP li farà arribar en cada cas a traves dels mitjans que consideri més adients en cada cas.

 

Darrera actualització el 16 de febrer del 2021.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES DEL PERSONAL MÈDIC, DE SEGURETAT I PREMSA QUE PARTICIPIN EN EL “COMAPEDROSA ANDORRA WORLD CHAMPIONSHIP 2021”

 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals

ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U. (en endavant, “EMAP”) domiciliada a l’Edifici El Planell situat al poble de Pal, La Massana (Principat d’Andorra), i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 11164.

EMAP l’informa que compta amb un delegat de protecció de dades amb el qual pot contactar mitjançant el número de telèfon +376 683086 i l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com.

 

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, EMAP l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a EMAP passarà a formar part dels corresponents fitxers titularitat d’EMAP degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

 

3.- Finalitats de les activitats de tractament per les quals recollim les seves dades personals

 • Gestionar, coordinar i supervisar la seva inscripció i acreditació com personal mèdic, personal de seguretat, o personal dels medis autoritzats a cobrir l’esdeveniment,
 • Gestionar els materials que l’organització local de l’esdeveniment li ha de proveir, i
 • Atendre qualsevol altra necessitat que pugui tenir en relació amb l’esdeveniment, en la mesura en què sigui competència d’EMAP o que puguem facilitar-li l’atenció del responsable pertinent.

 

4.-Bases jurídiques de les activitats de tractament

Execució del contracte de serveis per a les finalitats a) i b), i consentiment inequívoc per la c)

 

5.- Termini de conservació de les dades personals

Les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

Si les seves dades personals s’utilitzen per a vàries finalitats que obliguin a EMAP a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els aplicables.

 

6.- Destinataris

EMAP no comparteix les seves dades amb cap destinatari d’acord amb la definició de “destinatari” indicada a la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen (en endavant, conjuntament, “LQPD”) que aplica al tractament de les seves dades personals.

No obstant això, EMAP l’informa que pot tenir que comunicar determinades dades a tercers, si aquests identifiquen, de bona fe, la necessitat de dur a terme la dita comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del contracte de serveis, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, els incidents de seguretat o els problemes tècnics.

 

7.- Transferències internacionals

EMAP tracta les seves dades dins el Principat d’Andorra i/o en països amb legislació adequada la LQPD, i sempre de conformitat amb aquesta.

 

8.- Drets en relació amb les seves dades personals

En compliment de la LQPD, EMAP l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a l’Agència Andorrana de Protecció de dades (www.apda.ad).

 

9.- Seguretat

EMAP li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal uso, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 

10.- Canvis en la Informació Addicional

Aquesta Informació està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les quals EMAP li farà arribar en cada cas a través dels mitjans que consideri més adients en cada cas.

 

Darrera actualització el 26 de febrer del 2021.